ASK MILJØ

OVERSIKT

Beskrivelse av hvordan sidene er organisert. Hver side gir flere valgmuligheter til å tilpasse merking av miljøet hva gjelder språk og valg av grafiske tegn

ASK MILJØ

Kort presentasjon av bokens ulike områder og temaer.

BESTILLING/KONTAKT

Første utgave blir trykket i et begrenset opplag. Gjør din bestilling her.

LAG DITT EGET ASK MILJØ

Innholdet i boken er en hjelp til samtalepartner og en inspirasjon for å forbedre initiativ for kommunikasjon.

Å skape et enhetlig ASK MILJØ er et omfattende arbeid og krever både tålmodighet og ressurser. Det å finne ferdig tegnede tegn er også et tidkrevende arbeid da de eksisterende databasene ikke er komplette. Dette er kjente sannheter for alle som jobber med alternativ kommunikasjon. ASK MILJØ letter arbeidet med å tilrettelegge miljøet og sparer verdifulle timer.

Boken inneholder tegnede tegn tilpasset miljøene i barnehage, skole SFO, avlastning og hjem. For deg med barn som snakker andre språk enn norsk, har boken støtte for Urdu, Polsk og Somali. Har du bruk for andre språk er det mulig å tilpasse etter dine behov.

Som ekstra visuell støtte inneholder boken PCS og SymbolStix. Har du barn som bruker andre symbolsystemer er det lett å komplettere bildene før du setter dem opp i miljøet.
Utgangspunkt for tegnene har i hovedsak vært STATPED´S side minetegn.no. Noen ganger er det flere måter å utføre samme tegnene på, og det er ikke uvanlig at det skifter avhengig av hvor du bor i landet. Hvis det er slik at du utfører tegnene annerledes enn det som er oppgitt i bøkene, kan du sende en e-post til info@askmiljo.no. Vi vil da tilpasse aktuell side og levere en PDF med det nye tegnet.

1:e opplag er trykket i begrenset opplag

EKSEMPLER FRA BOKENS ULIKE TEMAER