Lett å finne frem

Boken ASKMILJØ inneholder totalt 305 forskjellige ord, fordelt på tolv temaer. Alle ordene er visualisert med håndtegn, spesialdesignet for ASKMILJØ , symboler fra PCS™ og SymbolStix®. Dessuten, alle ordene oversatt til urdu, somali og polsk. Hensikten med at i tillegg til håndtegn, ha med symboler av de mest brukte symbolsystemer er å skape en kobling mellom symbol og håndtegn samtidig som det gir en avklaring, spesielt for de som snakker andre språk enn norsk og ikke så kjente med tegn til tale.
For å gjøre det enkelt for deg å finne frem, har hvert tema en liste over ord som inngår i temaet. På baksiden av boken er det et alfabetisk indeks med henvisning til temaet og side. Dette forenkler når du skal merke de ulike gjenstandene i miljøet.
Klikk på temaet for å se hvilke ord er inkludert i hvert tema.

 

BESKRIVELSE AV HVORDAN SIDENE ER ORGANISERT


SymbolStix®, Copyright 2017, SymbolStix, LLC. All rights reserved. Used with permission.

The Picture Communication Symbols ©1981–2016 by Mayer-Johnson LLC a Tobii Dynavox company. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Boardmaker® is a trademark of Mayer-Johnson LLC