LINKER

Her er publiserer vi  linker som kan vœre verdifulle for deg som ønsker å lœre mer om ASK og ASK mijløets betydning for barnas språkutvikling.

ASK-løftet – En nyttig side fra STATPED
Autismeforeningen i Norge – 
DART – Bildestøtte – Her kan du skape støtte for kommunikasjon og informasjon
ISAAC Norge – Hva er ASK?, Fagstoff
Tegn til Tale – En database for tegn til tale
Minetegn.no – En database for tegn til tale
NNDS – Norsk nettverk for Downs Syndrom
God kommunikasjon med ASK-brukere – En bra bok som formidler kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere.
UPS&DOWNS – 
Norske støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom

 

 

 

 

 UTDANNING

Meld deg på ASK-studiet – gir kunnskapen du trenger

Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer, og lære om alternative muligheter for kommunikasjon.

Det stilles store krav til kommunikasjonspartneren for å lykkes i kommunikasjonen med ASK-brukere. Kommunikasjonspartnerens rolle vektlegges i studiet.

Miljøets betydning i både opplæringssammenheng og i kommunikasjonen generelt er viktig.

Les mer

KONTAKTPERSON:

Faglige spørsmål:
Asgjerd Vea Karlsen
Tlf: 31 00 92 39

asgjerd.v.karlsen@hbv.no

 

KURS I TALKING MATS

Talking Mats er et enkelt verktøy som kan hjelpe mennesker med kommunikasjonsvansker og/eller kognitive vansker med å uttrykke egne meninger knyttet til et bestemt tema. Du som samtaleleder stiller åpne spørsmål, som deltakeren svarer på ved å plassere bilder eller symboler under en visuell vurderingsskala på en matte.

Kurset passer for deg som vil lære å bruke Talking Mats i ditt arbeide med mennesker med ulike kommunikasjonsvansker og/eller kognitive vansker.

Dato for kurs i Oslo publiseres i kurskatalogen til Haukåsen skole i juni eller august.
Haukåsen skole

KONTAKTPERSONER:

Hanne Sofie Midtlin:
hanne.midtlin@osloskolen.no

Synnøve Flatebø Hoelseth:
synnove.hoelseth@osloskolen.no