Tegn gjør de uttalte ordene synlige

Barn som bruker ASK trenger og se sin egen kommunikasjonmåte bli brukt av andre  i miljøet. Valg av tegn, som kan fremme et barns kommunikasjonsmuligheter, er en grunnleggende oppgave i all tillrettelegging av ASK som ikke baserer seg på bokstaver og staving. Tegn bør velges ut fra nyttehensyn. I tegn skiller man mellom spesifike og generelle tegn. Gulrot og Appelsin kan regnes som spesifike tegn mens Drikke er generellt.

Begrunnelsen for å velge spesifike tegn framfor generelle tegn er å foregripe problemer som kan oppstå når barnet skal lære seg nye tegn. Hvis personen for eksempel har lært seg å bruke Drikke for å få saft under måltidet, kan det senere bli vanskelig å lære ham å skille mellom de ulike drikkene.

For å lære barnet Saft må samtalspartnern enten kjede drikke og saft samment til en tegnsetning, eller lage en kommunikasjonsrutine der barnet først sier drikke, samtalspartner spør hva og barnet svarer saft.

Kilde: Alternativ og Supplerende kommunikasjon, Stephen Von Tetzchner 2014.

Boken ASKMILØ inneholder de "nyttige ordene" til venstre

TEGNER DU TEGNENE ANNERLEDES?

Av og til kan man utføre samme tegn på ulike måter, og det er ikke uvanlig at det skifter avhengig av hvor man bor i landet.

Hvis det er slik at du utfører tegnene annerledes enn det som er oppgitt i boken sender du en e-post til info@askmiljo.no.
Vi vil da tilpasse aktuell side og levere en PDF med din måte å tegne tegnet på.

Alt materiell i boken er beskyttet av opphavsrett.
Symbolene er brukt med tillatelse fra Tobii dynovx Norge och SymbolStix®, USA.

Illustrasjonene i boken er uten farger

 

BESTILL  DITT EKSEMPLAR AV ASKMILJØ HER