Hver side gir flere valgmuligheter

Det er mange faktorer som må være på plass i miljøet rundt personer som er avhengige av ASK for å kommunisere. Tre av disse er tilgjengelighet og samtalepartnerens kunnskap om ASK samt brukerens ulike modaliteter. Boken "ASKMILJØ" er først og fremst rettet mot miljøer der barn bruker "tegn til tale" som en del av sin kommunikasjon. Innholdet er høyfrekvente ord i barnets miljø på skole, barnehage, avlastning, SFO og hjem. Dessuten inneholder boken 33 nyttige ord (verb,adjektiv) med forklaringer, hvilket gir en bra hjelp til å skape en- og to ordssettninger.

Materialet er først og fremst ment å være til hjelp for å legge grunnlag til et inspirerende ASK miljø. Merking av skap, skuffer, kjøleskap, etc. bidrar til å fremme interessen og øke bruken av tegn til tale blant ansatte og barn. Dette kan også være med på å lette initiativ til dialog.

Hvert ord gir flere alternativer. Du kan velge a) uten symbol, b) symbolet med PCS™, c) symbol med PCS™ og SymbolStix® eller eget symbol med egne språkvalg. Bokens ulike temaer er oversatt til Polsk, Somalisk og Urdu.

Nederst på hver side er både PCS™ og SymbolStix® tilgjengelige i passe størrelse, og som du kan lime inn på plasseen for symbol. Ved andre symbolske systemer, som Pictogrammer, kan du velge enten å lime over de trykte symbolene dersom du bruker norsk, bruke bildet uten ikonet og tekst og/eller legge inn ønsket språk.

Nederst på hver side er det en forklaring på hvordan tegnet tegnes. Forklaringen sammen med bildet bør være en god guide for de som er mindre erfarne med tegn til tale.

BOKENS ULIKE TEMAER

____________________________________________
SymbolStix®, Copyright 2017, SymbolStix, LLC. All rights reserved. Used with permission.

The Picture Communication Symbols ©1981–2016 by Mayer-Johnson LLC a Tobii Dynavox
company. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Boardmaker® is a
trademark of Mayer-Johnson LLC

1. Bilde med håndtegn og ord
2. Bilde med håndtegn, PCS™ og ord
3. Ordet oversatt til Polsk, Somalisk og Urdu
4. Bilde med håndtegn, PCS™, og SymbolStix®
5. Bilde der du selv velger grafisk symbol og språk (se 8)
6. PCS™ og SymoblStix®
7. En forklaring over hvordan du tegner tegnet

8. To eksemple der du selv valgt språk og grafisk symbol.
  Pictogram og somalisk                PCS™ og urdu 

        

9. Her har jag dekket over PCS™ når jeg kopierte for å
få SymbolStix® alene.