SPØRSMÅL

Hva trenger jeg for å lage mitt ASKMILJØ?

Du trenger saks, kontaktpapir og borrelås. Dersom du bruker bilde nr 4, der du  legger til andre språk og grafiske tegn, trenger du limstift. For å lage navneskilt i garderoben trenger du tilgang til lamineringsmaskin.

Trenger jeg å forhåndsbestille?

Boken trykkes opp i ett begrenset antall. For å sikre levering anbefales forhåndsbestilling.

Trenger jeg å betale når jag forhåndsbestiller boken?

Nei, men en forhåndsbestilling er bindende. Fakturaen leveres samtidig med boken.

Finnes det noen begrensninger for hvor jeg kan lage mitt ASKMILJØ?

Materiellet er vernet etter Åndsverksloven.  Du kan fritt kopiere underlaget i boken til  den enhet* der boken er inkjøpt.  Eksempel:  Hvis skole A har kjøpt in boken, kan underlaget fritt brukes på enheten skole A; det er ikke tillatt å kopiere og distribuere materiellet til andre enheter. Dette henger sammen med brukerrettighetene for de grafiske symbolene og de manuelle tegnene.

*Enhet er i denne forstand det geografisk sammenhengende området. En enhet kan vœre en skole med flere bygg/avdelinger men ikke en skole som er fordelt på flere geografiske steder.

Jeg bruker forskjellige tegn på en del gjenstander enn de som er i boken. Trenger jeg å betale for at dere gjør PDF for de tegnene jeg bruker?

Nei, alle som kjøpt boken ASKMILJØ skal kunne bruke alle ordene i sitt miljø. Send en mail til info@askmiljo.no med din måte å tegne tegnet på. Du vil da motta en oppdatert side i PDF. Det eneste du må tenke på er at det er den som bestilte boken som ber om endringen.